Terapia Psychologiczna

Terapia Psychologiczna

W ramach terapii psychologicznej w przedszkolu prowadzone są zajęcia indywidualne z psychologiem. Poprzedza je analiza dokumentacji, obserwacja dziecka oraz diagnoza przeprowadzona testem PEP-R, Erica Schoplera. Test ten ocenia poziom rozwoju dzieci autystycznych oraz dzieci z zaburzeniami rozwoju. Przeznaczony jest dla dzieci od 6 miesiąca do 7 roku życia, jak również dzieci starszych do 12 roku życia.

Test ten wyróżnia dwie skale:
- skalę rozwoju: naśladownictwo, percepcja, motoryka mała i duża, koordynacja wzrokowo - ruchowa, czynności poznawcze oraz komunikacja.
- skalę zachowań: zachowania nietypowe odnoszące się do nawiązywania kontaktów, zabawy, reakcji na bodźce oraz mowy.

Na podstawie diagnozy można określić profil rozwoju oraz trudności z jakimi spotyka się dziecko. Na tej podstawie tworzony jest szczegółowy plan pracy z dzieckiem, uwzględniający deficyty i potencjał rozwojowy dziecka. Cele terapii psychologicznej są szczegółowe, w związku z tym efekty pracy szybko stają się zauważalne. Jest to szczególnie ważne dla rodziców, którzy są na bieżąco informowani o przebiegu terapii, jej postępach oraz trudnych momentach. Rodzice mają stały kontakt z pracownikami oraz okazję do rozmowy o swoim dziecku. Terapia odbywa się o oddzielnym, zapewniającym ciszę i skupienie pokoju.