Terapia Pedagogiczna

Terapia Pedagogiczna

Poprzez terapię pedagogiczną rozwijamy wszystkie te sprawności intelektualne, które służą dziecku do zdobywania  wiedzy i gromadzenia doświadczeń. Ważna jest organizacja zajęć, by dziecko nabywało nowych kompetencji mimochodem, przy okazji zabawy i eksperymentów. Przedszkole wyposażone jest w bogaty materiał poznawczy, cały czas rozszerzany. Staramy się by wszystkie zabawki były rozwijające, co za tym idzie, mogły uczyć. Każda zabawa staje się edukacją! Uczymy się radzić sobie z konfliktami, dzielić zabawkami, ale też dzielić osiągnięciami. Uczymy się pocieszać dzieci płaczące, naśladować te, które zachowują się koleżeńsko i reagować na niewłaściwe zachowania. Uczymy się wreszcie siebie w kontaktach z drugim człowiekiem, swoich reakcji w trudnych sytuacjach i tego, jak rozwiązywać trudności. Głównym celem terapii pedagogicznej w naszym przedszkolu jest rozwój, a także przygotowanie dziecka do dalszego kształcenia i integracji. Staramy się by nasze dzieci poszły do szkoły z bogatym bagażem doświadczeń i umiejętności. W codzienne zajęcia wplatamy elementy Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, program Aktywności Knillów, a więc metody które uczą i pozwalają poznać własne możliwości.