Terapia Logopedyczna

Terapia Logopedyczna

Dzieciom z autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną czy niedosłuchem towarzyszy często opóźniony rozwój mowy. Występują też zaburzenia o typie afazji dziecięcej, przejawiające się problemami z mową czynną i jej rozumieniem. Terapie rozpoczyna się od obserwacji i przebadania wszystkich aspektów związanych z nadawaniem i odbieraniem komunikatu werbalnego. U naszych najmłodszych, niemówiących pociech sprawdza się występowanie odruchów, umiejętność spożywania pokarmów i przyjmowania płynów. Badany jest zgryz i uzębienie dziecka, ponadto budowa i sprawność narządów mowy. Kolejnym, ważnym aspektem jest sprawdzenie rozumienia mowy, tzw. mowy biernej. U dzieci mówiących badana jest zdolność powtarzania samogłosek, sylab, wyrazów i zdań, umiejętność budowania zdań oraz opowiadania. Ważna jest spójność i logiczność wypowiedzi. Obserwuje się także na jakim poziomie prezentuje się mowa spontaniczna dziecka. Istotnym elementem terapii jest wprowadzenie alternatywnych lub wspomagających metod komunikacji, m.in. Programu Rozwoju Komunikacji Makaton oraz PCS-ów naszym niemówiącym dzieciom.