Terapia Integracji Sensorycznej

W naszym przedszkolu prowadzona jest Terapia Integracji Sensorycznej w ramach zajęć indywidualnych. Odbywa się w specjalnie dostosowanej sali, na której znajduje się specjalistyczny sprzęt podwieszany oraz różnego rodzaju pomoce do terapii SI. Terapia SI jest niedyrektywną formą pracy, prowadzona jest w formie zabawy, by jak najbardziej rozwijać możliwości dziecka. Integracja sensoryczna to proces, w którym mózg informacje ze zmysłów przyjmuje, przesiewa i eliminuje, rozpoznaje, interpretuje oraz integruje z już posiadanymi aby następnie odpowiedzieć właściwą reakcją ruchową, działaniem, czyli zastosować je do użytku (wg definicji Jean Ayres, twórczyni teorii integracji sensorycznej).

Układ nerwowy człowieka odbiera informacje z receptorów wszystkich zmysłów:

Zmysły zewnętrzne:
- wzrokowe.
- słuchowe.
- węchowe.
- smakowe.

Zmysły wewnętrzne:
- dotykowe.
- proprioceptywne (czucie głębokie).
- przedsionkowe (zmysł równowagi, odbierający ruch).

Poprzez zmysły każdy z nas poznaje otaczający świat, chłoniemy obrazy, dźwięki, zapachy oraz smaki. Dziecko z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego inaczej postrzega świat. Najczęstszymi objawami zaburzeń SI są nieprawidłowe reakcje na bodźce dotykowe, zaburzenia uwagi, opóźnienia w rozwoju ruchowym, zaburzenia mowy, trudności w uczeniu się. Kiedy odbiór bodźców jest nieprawidłowy dziecko jest pobudzone lub wycofane, jest lękliwe bądź nie odczuwa strachu, często się potyka, ma problemy z ubieraniem się, gryzie różne przedmioty, niechętnie myje zęby i włosy. Terapia prowadzona jest w oparciu o diagnozę SI, polegającą na obserwacji klinicznej i wywiadzie z rodzicami. Dla części dzieci wykonuje się też Południowo Kalifornijskie Testy Integracji Sensorycznej opracowane przez Jean Ayres.