TWORZYMY OSTATNIĄ 2-OSOBOWĄ GRUPĘ!

Witamy serdecznie na naszej stronie internetowej!

Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Niebieski koralik”

Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Niebieski koralik” specjalizuje się w opiece i terapii nad dziećmi z autyzmem, Zespołem Aspergera, niepełnosprawnością intelektualną i innymi zaburzeniami rozwojowymi. Do naszej placówki mogą uczęszczać dzieci w wieku od 3 do 8 lat na podstawie Orzeczenia Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. Rekrutacja do przedszkola trwa cały rok! Wszystkie terapie i zajęcia są nieodpłatne. Rodzice opłacają tylko niskie czesne.

OFERUJEMY SZEROKI WACHLARZ TERAPII (TERAPIA SI, SNOEZELEN, PSYCHOLOG, NEURLOGOPEDA, TUS) DLA DZIECI SPOZA PLACÓWKI W RAMACH WWR!

O Nas

Trwa nabór do ostatniej, 2-osobowej grupy!

„Niebieski koralik” powstał z myślą o dzieciach niepełnosprawnych i ich rodzinach. Przyjmować będziemy dzieci od 3 roku życia (w uzasadnionych przypadkach od 2.5 roku życia), na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego z uwagi na autyzm, zespół Aspergera oraz inne niepełnosprawności. Posiadamy wpis do ewidencji oświatowych placówek niepublicznych i działamy w oparciu o Ustawę o Systemie Oświaty. Dzieci będą realizować podstawę programową wychowania przedszkolnego. Na podstawie wyników diagnozy funkcjonalnej PEP-R, zespół specjalistów tworzył będzie dla każdego dziecka indywidualny plan terapii, który będzie cały czas monitorowany.

WCZEŚNIE ROZPOCZĘTA TERAPIA TO SZANSA NA OSIĄGANIE SUKCESÓW
NA DALSZYCH ETAPACH EDUKACJI I SZANSA NA INTEGRACJĘ!

Terapia

Poznaj szczegółowe informacje o zajęciach prowadzonych w naszym przedszkolu.